Eten en drinken - Nko1 Thema Eten - Dragon1 Education
Eten en drinken

NKO - Leer Nederlands

Deze lessen gaan over eten en drinken.

Woorden | Herkennen
Woordtoetsen | Benoemen
Zinnen | Herkennen
Zintoetsen | Invullen
Teksten | Herkennen
Teksttoetsen | Invullen
Rollenspellen | Samen

Na deze lessen heb je een woordenschat van 100 begrippen rondom het thema "eten en drinken".

Je kunt korte zinnen en teksten lezen, schrijven, spreken en begrijpen over dit onderwerp.

Home
Les​programma
Bibliotheek
Progressie