Familie en vrienden - Nko1 Thema Familie - Dragon1 Education
Familie en vrienden

NKO - Leer Nederlands

Deze lessen gaan over familie en vrienden.

Woorden | Herkennen
Woordtoetsen | Benoemen
Zinnen | Herkennen
Zintoetsen | Invullen
Teksten | Herkennen
Teksttoetsen | Invullen
Rollenspellen | Samen

Na deze lessen heb je een woordenschat van 100 begrippen rondom het thema "familie en vrienden".

Je kunt korte zinnen en teksten lezen, schrijven, spreken en begrijpen over dit onderwerp.

Home
Les​programma
Bibliotheek
Progressie