Huis - Nko1 Thema Huis - Dragon1 Education
Huis

NKO - Leer Nederlands

Deze lessen gaan over huis.

Woorden | Herkennen
Woordtoetsen | Benoemen
Zinnen | Herkennen
Zintoetsen | Invullen
Teksten | Herkennen
Teksttoetsen | Invullen
Rollenspellen | Samen

Na deze lessen heb je een woordenschat van 100 begrippen rondom het thema "huis".

Je kunt korte zinnen en teksten lezen, schrijven, spreken en begrijpen over dit onderwerp.

Home
Les​programma
Bibliotheek
Progressie