- Proefles Taal Toetsen - Dragon1 Education
Proeflessen Overzicht

Bestuderen   Oefenen   Toetsen

Proefles Taal - Toets


Onderwerp: zinsontleding en schrijfwijze

Beantwoord de onderstaande vragen door op een antwoord te klikken of het antwoord in te typen.


Vraag 1: John is een ervaren timmerman.

Wat is het onderwerp in deze zin?

Wat is het naamwoordelijk gezegde in deze zin?

Wat is de bepaling in deze zin?


Vraag 2: Implumunteren is fout geschreven.

Hoe schrijf je het woord correct?


Vraag 3: Een zin begint altijd met een .... en eindigt altijd met ...

Wat moet er op de eerste puntjes staan?

Wat moet er op de tweede puntjes staan?


Vraag 4: Wat is in de zin: Claudia zingt heel mooi een liedje, het onderwerp?

A. Zingt
B. Liedje
C. Claudia
D. heel mooi

Vraag 5: Sjierurg.

Schrijf dit woord correct:


Vraag 6: Wat is een bijvoeglijke bepaling?

Een woord dat iets zegt over een voorzetsel
Een woord dat iets zegt over een naamwoord
Een woord dat iets zegt over een gezegde
Een woord dat iets zegt over een werkwoord

Vraag 7: Wat is een zwak werkwoord?

Een werkwoord dat snel kapot gaat
Verandert qua klank in een andere tijd
Verandert nooit qua klank
Er zijn geen zwakke werkwoorden

Controleer   Opnieuw