voorlezen - Groep4 Taal Voorlezen Schildpad Ar - Dragon1 Education
Proeflessen Overzicht
L M S

NL FR EN AR ES

Voorlezen, Groep 4, Verhaal


Paddie de schildpad

Pad-die is een jon-ge schild-pad en woont op Ga-li-bi in Su-ri-na-me.

Hij is een groe-ne zee-schild-pad (of soep-schild-pad), die voor-al groen-te en zee-wier eet.

Sa-men met zijn vriend-jes be-leeft hij al-tijd span-nen-de ding-en.

Vaak ligt hij op zijn buik-je te kij-ken naar hoe de wind waait over het strand.

De zand-kor-rel-tjes vlieg-en dan soms mooi door de lucht.

Daar-na dwar-re-len ze weer zacht-jes neer op de grond.