- Proefles Muziek Toetsen - Dragon1 Education
Proeflessen Overzicht   Praktikum

Bestuderen   Oefenen   Toetsen

Proefles Muziek - Toetsen


Onderwerp: Toonladders

Beantwoord de onderstaande vragen door op een antwoord te klikken of het antwoord in te typen.


Vraag 1: Je zingt direct van bladmuziek zonder tekst

Hoe heet deze techniek?


Vraag 2: Ingrid luistert naar een treurig klinkend lied.

In welke toonsoort is dit lied geschreven?


Vraag 3: Wat is de correcte volgorde van lettergrepen?

Do-Re-Fi-Ma-Sol-La-Ti-Do
Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Ti-Do
Do-Re-Mi-La-Sol-Fa-Ti-Do
Do-Re-Mi-Fa-Tol-La-Si-Do

Vraag 4: Wendy tekent een notenbalk op papier.

Hoeveel lijntjes tekent ze?


Controleer   Opnieuw